Slider

توصیه های کلیدی برای فروش سرویس های اینترنتی


تعاریف | 8 دقیقه

معرفی سرویس ریتین و فرایند جلب رضایت مشتری


آموزش استفاده از محصول | 5 دقیقه

۳ مرحله مهم در فروش محصول


تعاریف | 1 دقیقه

تفاوت پیام های خودکاربازدیدکنندگان و کاربران


پشتیبانی | 1 دقیقه

ریتین ابزاری برای همه دپارتمان ها


پشتیبانی | 1 دقیقه

با ریتین چه کارهایی می توان انجام داد؟


پشتیبانی | 1 دقیقه

پشتیبان قدیم، فروشنده های جدید


تعاریف | 2 دقیقه

۵ دلیل کلیدی که چت آنلاین پتانسیلی برای رشد کسب و کار شماست.


پشتیبانی | 3 دقیقه

تجربه ریتین برای ارائه بهتر پشتیبانی


پشتیبانی | 4 دقیقه

تاکتیک های پشتیبانی


پشتیبانی | 1 دقیقه

۸ اصطلاح عمومی در سرویس های نرم افزاری (SaaS)


تعاریف | 3 دقیقه

ریتین، بسترپیام رسانی آنلاین به بازدیدکنندگان


پشتیبانی | 3 دقیقه