تعاریف | 1 دقیقه

۳ مرحله مهم در فروش محصول

هیچ وقت انتظار نداشته باشید محصول شما خود به خود به فروش برسد. ۳ مرحله مهمی که در فروش محصولتان باید به آن توجه داشته باشید در این پست اشاره...

مطالعه بیشتر
پشتیبانی | 1 دقیقه

ریتین ابزاری برای همه دپارتمان ها

ریتین برای تمامی افرادی که در کسب و کارها نقش حیاتی دارند، ابزاری کارآمد با کاربری راحت می باشد که در این پست به آنها اشاره می کنیم:   تیم...

مطالعه بیشتر
پشتیبانی | 1 دقیقه

با ریتین چه کارهایی می توان انجام داد؟

ریتین یک سرویس معمولی نیست، بلکه پلتفرمی با کاربری بسیار راحت برای پشتیبانی و فروش در مقیاس زیاد می باشد. ما در پست های قبل به قابلیت های ریتین به...

مطالعه بیشتر