تعاریف | 1 دقیقه

۳ مرحله مهم در فروش محصول

هیچ وقت انتظار نداشته باشید محصول شما خود به خود به فروش برسد. ۳ مرحله مهمی که در فروش محصولتان باید به آن توجه داشته باشید در این پست اشاره...

مطالعه بیشتر
پشتیبانی | 1 دقیقه

تفاوت پیام های خودکاربازدیدکنندگان و کاربران

با ریتین شما می توانید پیام های اتوماتیک (Auto Messages) ارسال نمایید: -به کاربران وب سایت :  کاربران را با ارسال پیام های اتوماتیک متنی در زمان مناسب، مشارکت دهید....

مطالعه بیشتر
تعاریف | 2 دقیقه

پشتیبان قدیم، فروشنده های جدید

 هنگامی که فردی تصمیم به خرید می گرفت، وارد مغازه مورد نظر میشد و فروشنده رفتار مشتری را تحت نظر می گرفت. رفتار شخص را در مغازه بررسی می کرد و...

مطالعه بیشتر
تعاریف | 3 دقیقه

۸ اصطلاح عمومی در سرویس های نرم افزاری (SaaS)

  برخی از این تعاریف در دنیای مدرن سرویس های نرم افزاری (SaaS) بسیار متداول اند، قطعاً ارزش یادگیری دارند و مهمترین شاخص برای کنترل سلامت چرخه سرویس اینترنتی شما...

مطالعه بیشتر