تعاریف | 8 دقیقه

توصیه های کلیدی برای فروش سرویس های اینترنتی

در این پست به توصیه های کلیدی برای فروش سرویس های اینترنتی اشاره شده است.   دوره استفاده آزمایشی (trial) را کوتاه نگه دارید. دوره استفاده آزمایشی بلند ممکن است...

مطالعه بیشتر
تعاریف | 1 دقیقه

۳ مرحله مهم در فروش محصول

هیچ وقت انتظار نداشته باشید محصول شما خود به خود به فروش برسد. ۳ مرحله مهمی که در فروش محصولتان باید به آن توجه داشته باشید در این پست اشاره...

مطالعه بیشتر
پشتیبانی | 1 دقیقه

تفاوت پیام های خودکاربازدیدکنندگان و کاربران

با ریتین شما می توانید پیام های اتوماتیک (Auto Messages) ارسال نمایید: -به کاربران وب سایت :  کاربران را با ارسال پیام های اتوماتیک متنی در زمان مناسب، مشارکت دهید....

مطالعه بیشتر
تعاریف | 2 دقیقه

پشتیبان قدیم، فروشنده های جدید

 هنگامی که فردی تصمیم به خرید می گرفت، وارد مغازه مورد نظر میشد و فروشنده رفتار مشتری را تحت نظر می گرفت. رفتار شخص را در مغازه بررسی می کرد و...

مطالعه بیشتر
تعاریف | 3 دقیقه

۸ اصطلاح عمومی در سرویس های نرم افزاری (SaaS)

  برخی از این تعاریف در دنیای مدرن سرویس های نرم افزاری (SaaS) بسیار متداول اند، قطعاً ارزش یادگیری دارند و مهمترین شاخص برای کنترل سلامت چرخه سرویس اینترنتی شما...

مطالعه بیشتر